KULLANIM KOŞULLARI

tolgahanci.com.tr sitesi, Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi‘ne  ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemelerin tüm hakları Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi‘ne  aittir.

tolgahanci.com.tr sitesindeki kod, yazılım, veritabanı ve veritabanındaki tüm bilgilerin ve bu bilgilerin sunulma biçimleri ve malzemelerin tüm hakları Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi’ne aittir ve bu bilgiler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Bu bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

İş bu sözleşme bir tarafta Eğitimci (Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi) diğer tarafta Katılımcı arasında aşağıdaki esaslar ve şartlar dâhilinde Taraflarca [.] aşağıdaki koşullarda karşılıklı mutabık kalınarak akdedilmiştir.

 • Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme eğitimci ile katılımcı arasındaki hizmet sözleşmesinin şartlarını belirlemektir.

 • Gizlilik ve Sır Saklama Yükümlülüğü

Taraflar her iki tarafın izni olmadan kişilik hakları ve ticari sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcının kimlik ve adres bilgileri, katıldıkları programın niteliği, eğitim süresince ortaya çıkacak kişisel bilgi veya özel durumları, yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
Katılımcı, katıldığı program sırasında veya program dışındaki zamanlarda, programın tamamı veya bir kısmının veya programa katılan herhangi bir katılımcı, eğitimci veya yardımcı şahsın görüntü ve seslerini kayıt edemez. Basın, yayın veya İnternet ortamında açıklayamaz ve paylaşamaz. Eğitim sırasında kendisine verilen belge ve eğitim program bilgilerini, benzer eğitim yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşamaz.
Programdaki eğitim süresince Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketinin imkân ve kaynakları kullanılarak ortaya çıkan veya çıkacak olan ve eğitim sırasında dağıtılan her türlü kitap, kitapçık, broşür, materyal, uygulanan eğitim programı ve içeriği FSEK ve sair ilgili mevzuat gereğince eser niteliği taşıyan veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkına konu olacak olan şeyler üzerindeki her türlü telif (mali haklar) ile fikri mülkiyet hakları Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi’ne aittir.

Katılımcı, Eğitimcinin meslek sırlarını veya eğitim sırasında alınan bilgileri üçüncü şahıslara aktarmayacağını veya bu konuda danışmanlık hizmeti vermeyeceğini, bu bilgileri internet, yazılı veya görsel basın veya sosyal medya aracılığıyla kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Nitekim, 5846 sayılı FSEK’in 71. maddesi, “Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir.

Uyarı ve Bilgilendirme

Bu sitede sunulan programlar ruhsal ve fiziksel olmak üzere herhangi bir sağlık problemini iyileştirmeyi vaat ve taahhüt etmemektedir. Sağlık sorunu olanların programa katılıp katılmamaları tamamen kendi iradelerine kalmıştır. Programlara katılmak katılımcının kendi seçimidir. Eğitimcinin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Programlar, tıbbi veya psikoterapi tedavi amaçlı değildir. Program katılımcıları, liderleri, görevlileri ve programa yardım eden kişiler akıl ve ruh sağlığı uzmanı, psikolog, psikiyatr veya tıp doktoru değillerdir ve programlarda akıl ve ruh sağlığı uzmanı yer almayacaktır.

Katılımcının fiziksel veya ruhsal bir sağlık sorununun olması, tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı ile ilgili destek alması halinde, program öncesinde programa katılacağını ve program uygulamalarını, tıbbi yardım aldığı kişi ve kuruluşlara veya akıl ve ruh sağlığı uzmanlarına bildirmesi ve aldığı  önerilere göre hareket etmesi zorunludur. Ayrıca, eğitimci ve ilgililere bu durumu ve sağlık sorununun ne olduğunu yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sorunların eğitimci veya program yapıcılardan saklanması halinde sorumluluk tamamıyla katılımcıya aittir.

Katılımcı, bu sözleşme ve (varsa) sözleşmeye ekli katılımcı anket formu ve diğer belgeleri imzalamakla veya programa katılmak istediğini ve sözleşme ve şartlarını kabul ettiğini internet ortamında kabul etmek veya elektronik posta göndermekle sözleşme hükümleri geçerli hale gelir.

Katılımcı hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızası ile hareket ettiğini, program sırasında veya sonrasında kişisel, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığından kendisinin sorumlu olduğunu, uygulayıcı ve eğitimcilerin sorumluluğunun ise sadece programı düzenli sunmak ve uygulamak olduğunu, bunun dışında eğitimcilerin herhangi bir taahhütlerinin veya sorumluluklarının olmadığını önceden kabul ve beyan eder.

Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi programlarında yer alan veya sözleşmede belirtilen uygulama ve çalışmaları değiştirmekte, yeni uygulama ve çalışma eklemekte veya mevcutları çıkarmakta tamamıyla serbesttir. Bunların yapılması sözleşmeyi geçersiz kılmaz.

Katılımcı 18 yaşından küçük ise, programa ancak veli veya vasilerinin onayı ile katılabilir. Sözleşme ve (varsa) sözleşmeye ekli katılımcı anket formu ve diğer belgelerin, veli veya vasi tarafından imzalanması, bu hükümlere aynen kendisi de uyarak velisi veya vasisi olduğu kişi veya kişilerin katılmasına okuyarak ve inceleyerek onay verdiği ve tüm sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelir.

https://www.tolgahanci.com.tr Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi’nin resmi sitesidir. Eğitimci, katılımcı ile ilgili bilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı ve ayrıca katılımcı için önemli olduğunu bilmektedir. Bu beyan gizlilik politikasına dair açıklamalar içermektedir. Katılımcı, web sitesini ziyaret etmekle bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Katılımcıdan -katılacağı programla ilgili olarak gerekliyse- kayıt formları ve/veya yanıtlanması talep edilen diğer belge ve beyanlar, iletişim bilgileri (isim, e-posta adres, telefon numarası ve posta (tebligat)adresi v.s.) yaşı, gerektiğinde meslek ve gelir seviyesi veya mevcut bir rahatsızlığı olup olmadığı bilgilerini vermesi talep edilebilir.

Bunlar ayrıca mali bilgiler (kredi/banka kartı numaraları vb.) verilmesini de gerektirebilir. Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinizi program ve hizmeti sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, hizmetler, program ve uygulaması hakkında katılımcı ile irtibata geçmek, bilgileri güncellemek, program ve hizmetleri önermek, sürdürmek ve gerektiğinde 3.şahısların lojistik, konaklama ve benzeri diğer işlevleri Eğitimci adına yerine getirmesi amacıyla kullanılabilir.

Katılımcının IP adresi, sunucudaki problemleri teşhis etmek Web sitesini yönetmek amacıyla kullanılır. IP adresi katılımcıyı tanımlamaya yardım etmek, katılımcı ile ilgili genel demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir. Sitenin kullandığı dosyalar, katılımcının her ziyaretinde tekrar girme zahmetinden kurtarmak için giriş bilgilerini kaydedebilir. Site,hizmet alımınızı takip etmek, ilgilenebileceğiniz etkinlikler ile ilgili içerik sağlamak ve sitede yaptığınız işlemlerle bağlantılı olan diğer nedenlerle bu dosyaları kullanabilir.

Toplanan mali bilgiler, katılımcı yeterliliğini kontrol etmek ve aldığı ürün ve hizmetleri fatura etmek için kullanılmaktadır. Önceden verilecek izin olmaksızın mali bilgiler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır. Katılımcı; sitede mal veya hizmet satın alımı yaptığında kendisine ait mali bilgilerin, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. Şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb) verilmesini kabul etmektedir. Paylaşılacak bilgiler, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Eğitimci bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.
Site, kontrol altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. Güvenli sunucu yazılımı güvenli ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım kredi kartı numarası, isim ve adres dâhil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektedir.

Site kullanıcısı, katılımcı profilindeki kredi kartı numaralarının son dört hanesini saklamamaktadır. Doğal olarak kredi kartı numaralarının tamamı hizmet veya diğer  satın alma işlemleri sırasında  ilgili kredi kartı şirketine gönderilmektedir.

Eğitimci, kişisel olarak tanımlanabilir katılımcı bilgilerinin toplanması, saklanması, ifşası ile ilgili olarak fiziksel, elektronik ve prosedüre uygun koruma önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik prosedürleri bazı durumlarda kişisel bilgi ifşa etmeden önce katılımcının kimliğini kanıtlaması gerektiği ve bunun talep edilebileceği anlamındadır.

PIN kullanımlı işlemler söz konusu olursa; Katılımcı, paylaşılan bir bilgisayarı kullandıktan sonra sistemden çıktığını kontrol edecektir. Eğitimci, veya herhangi bir çalışanı veya site yöneticisi, katılımcının PIN numarasını açıklamasını hiçbir şekilde talep etmeyecektir. Kişisel bilgilerin güvenliğini korumak amaçlı PIN numarası korunacak ve paylaşılmayacaktır.

Gizlilik beyanı değiştiği takdirde bu web sitesinde yayınlanacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde var olan gizlilik politikası katılımcı ve hesabı ile ilgili olarak tüm bilgiler için geçerlidir.

Gizlilik beyanı ve uygulamaları veya yapılan işlemler ile ilgili herhangi bir şüphe veya kaygı duyulması halinde eğitimci ile mail adresi kullanılarak sorun çözme amaçlı irtibat kurulacaktır.

Eğitimci; web sitesini ziyaret eden tüm bireylerin gizliliğine saygılıdır. Belirtilen gizlilik ilkeleri, sitenin toplayabileceği bilgilerin neler olduğunu ve bu tür bilgileri nasıl kullanacağı ve koruyacağını belirtir. Bu aynı zamanda sitenin ziyaret edilmesinde ve kişisel bilgilerin toplanılması istenilmediğinde neler yapılması gerektiğini ve ziyaretçinin eğitimciye verdiği bilgileri nasıl değiştirebileceğini açıklar.

Katılımcı web sitesini kullanarak bu gizlilik ilkelerindeki şartları kabul ettiğini onaylamış olur. Web sitesine kişisel bilgiler verilmez ise bazı işlemler yapılamayabilir.

İsim-soyadı gibi kişisel bilgiler ve e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak, reklam, tanıtım ve pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Ancak katılımcının elektronik posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, toplu olarak istatistiki veri sağlayarak eğitimcinin oluşturacağı platform veya web sitesinin üye profilini belirlemek amacıyla kullanılabilir.

Bazı durumlarda web sitesine bağlanıldığında otomatik olarak (kayıt olmaya gerek olmadan) kişisel olarak ayırt edilemeyen teknik bilgiler toplanabilir. Bunlar internet tarayıcısının türü, kullanılan bilgisayar iletişim sisteminin türü veya eğitimcinin web sitesine bağlantı içeren hangi web sitesinden aktarıldığı gibi bilgilerdir. Ayrıca, IP bilgileri de kayıt edilmektedir.

Bilgisayara “çerez”(Cookie) veya benzer bir şekilde bilgiler depolanabilir. Bunlar web sitesini ziyaret sırasında, sitenin hangi alanlarının daha çok ziyaret edildiği konusunda bilgiler toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bunlar ziyaret edenlerin ilgi ve tercihlerine göre, web sitesinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmak amaçlıdır. Girilen web sitesindeki çerezleri reddetmek, belirli alanları ziyaret edememenize veya kişisel bilgi alamamanıza neden olabilir.

 • Katılımcının Yükümlülükleri

Katılımcı, katıldığı program süresince (varsa) konaklanan yerdeki program çalışmaları ve bunun dışındaki her türlü aktiviteler, sosyal faaliyetler dâhil olmak üzere, program uygulayıcılarının, organizasyon faaliyetlerini sürdürenlerin, eğitimcilerin veya onların görevlendirdikleri amatör veya profesyonel kişi veya kuruluşların, program katılımcıları ile ilgili, onları veya fiziki ortam ve koşulları kapsayacak şekilde eğitim çalışmaları veya dinlenme sırasında ses kaydı, kamera ile çekim yapmasına, fotoğraf çekmesine, röportaj yapmasına, çekilen fotoğraf, video ve yapılan röportajların basın-yayın, gazete radyo ve televizyon kuruluşlarında veya internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, programın tanıtım ve ticari reklam faaliyetleri içerisinde, gösterimine, yayınlanmasına, her türlü paylaşımına, süre şartı koymaksızın onay ve muvafakat eder. Bu çalışmalardan dolayı her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir ücret veya tazminat v.s.talebinde bulunamaz.

Uygulanacak kişi sayısının sınırlı olması ve programlarla ilgili konaklama dâhil her türlü organizasyon, rezervasyon ve diğer çalışmaların önceden gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahisle;

 • Katılımcı, kayıt olup sözleşmeyi imzaladığı veya internet ortamında sözleşme ve koşullarını kabul ettiği sırada hangi tarihteki programa katılmak istediğini yazılı olarak veya mail yoluyla bildirecektir.
 • Katılımcı, bu sözleşmeye Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi’nin sunduğu programın içeriğini ve burada belirtilen hususları imzalamakla veya elektronik posta göndermekle kabul etmiş sayılır.
 • Katılımcı veya katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisi, bu gelişim sözleşmesini ve bu sözleşmelere ekli diğer dokümanları ve bilgileri sağlık uyarılarını, gizlilik sözleşmelerini okuduğunu ve bu konuda ayrıntılı bilgi verildiğini, anket ve sözleşmelere samimi yanıtlar verdiğini ve hepsini anladığını ve kabul ettiğini ve sözleşmenin tüm hükümlerinin ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 •  Cayma Hakkı

Katılımcı, sözleşmenin imzalandığı veya sözleşmenin kabulüne ilişkin elektronik posta gönderildiği tarihten itibaren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun gereği 14 gün içerisinde sözleşmeden ve programa katılmaktan herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcının cayma hakkını sözleşmeyi imzaladığı veya kabul ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde kullanması halinde kendisinden hiçbir ödeme talep edilmeyecek, herhangi bir cezai şart uygulanmayacaktır. Katılımcı cayma hakkını kullandığını, yazılı veya elektronik posta ile program uygulayıcılarına sözleşmenin imza tarihinden veya elektronik posta ile kabul ettiği tarihten itibaren cayma süresi olan 14 gün içerisinde bildirmeyi kabul ve beyan eder.

 •  Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, iş bu sözleşme hükümlerini uymayı aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Sözleşme hükümleri 1 takvim yılı için geçerli olup sözleşmenin imzalandığı veya kabul edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, bu hakkını daha sonra kullanamaz. Ancak, aşağıda belirtilen koşullarda sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen program çalışmalarından herhangi birine, katılmadığı önceki programa, süresinde mazeret bildirmek koşuluyla katılabilir.

Sözleşme hükümleri gereği sözleşme tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde uygulanmak üzere, hangi tarihli programa katılacağını, o programın başlama süresinden en az 30 gün önce bildiren katılımcıya, kendisine katılacağı programın başlayış ve bitiş tarihleri, uygulanacağı yer bilgileri ve programa katılabilmesi için ödemesi gereken ücret veya kalan ücret bedeli, yatıracağı banka şubesi,  yazılı veya elektronik posta ile bildirilir.

Bildirimden itibaren 7 gün içerisinde mazeretsiz olarak bedel tamamı veya kalan bedel yatırılmaz veya bildirime yanıt verilmez ise talep ettiği tarihe ilişkin programa katılma hakkını kayıp eder.
Katılımcı katılmak istediği programa, programın başlama tarihinden 15 gün önce katılamayacağına ilişkin mazeret beyan ederse, yılın belirli zamanlarında uygulanan programlardan birine daha sonra katılabilir.

Katılımcının talep ettiği tarihteki programa katılma talebi başvurunun yoğunluğu sebebiyle gerçekleştirilemezse bu hususta eğitimcinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Katılımcı, sözleşmeyi imzaladığı tarihten başlamak üzere mazeret göstermeksizin kullanabileceği cayma hakkı hariç, sözleşmenin geçerlik süresi olan 1 takvim yılı içerisinde yazılı veya elektronik posta ile yılın çeşitli tarihlerinde yapılan ve kendisine önceden bildirilen hiçbir programa katılmaz ise bu, tek taraflı ve kusurlu sözleşmeye aykırı davranış kabul edilir, yapılan ödemeler iade edilmez.

 •  Sözleşmenin Devri

Katılımcı isterse sözleşmesini hak, yetki ve sorumluluklarını, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin aynen devam etmesi koşuluyla, program uygulayıcılarına yazılı veya elektronik posta ile bildirimde bulunarak bir başkasına devir edebilir. Devir alacak kişi ile sadece ilk sözleşmenin kalan süresince geçerli olacak şekilde yeni bir sözleşme yapılır. Yeni yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. Sözleşmenin ve yasal sorumlulukların başlangıç tarihi, ilk katılımcının sözleşmeyi imzaladığı veya elektronik posta ile internet ortamında kabul ettiği tarihtir. İlk sözleşmenin imza veya kabul tarihinden itibaren cayma hakkı süresi olan 14 günün geçmesi halinde, devir işlemlerinde devir alacak kişi cayma hakkını kullanamaz. Devir alan sözleşme hükümlerini, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini aynen kabul eder. Devir ile ilgili yazılı başvurunun sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. 6 aylık süre geçtikten sonra sözleşme devri yapılamaz.

 • Ödeme Koşulları
 • Kredi kartı ile online ödeme sisteminde güvenlik, ilgili banka güvenli ortak ödeme sanal post sistemince sağlanır. Bu işlem sırasında kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde ilgili site sistemine kayıt edilmez. Eğitimci ve personel hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini göremez.
 • Havale/EFT ile Eğitimcinin bildireceği banka hesaplarına yatırılarak yapılabilir.
 • Hizmet alımının programa alınma başlangıcı, katılımın onaylandığı an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havale/eft nin Eğitimci yan hesaplarına ulaştığı  andır.
 • Tebligat Koşulları

Taraflar iş bu sözleşmede ve ayrıca katılımcının okuyup içeriğini, tüm madde ve hükümlerini ve yükümlülüklerini aynen kabul ettiği ve imza altına aldığı (varsa) sözleşmeye ek diğer belgelerde; yer alan adres, telefon, faks ve mail bilgilerinin doğru olduğunu, tebligata yarar açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın tarafları bağlayıcı, geçerli ve yasal tebligat olacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

 •  Sözleşmenin İhlali

İş bu sözleşme çerçevesindeki beyan, kabul ve taahhütlerinin doğrudan doğruya kendisini, yurt içi ve yurtdışındaki tüm şirketlerini, tüm bu şirketlerin ortaklarını, iştiraklerini, bağlı şirketlerini veya bunlarda sözleşme tarihinden sonra herhangi bir şekilde hak sahibi olabilecek bütün külli ve cüz-i halefleri de bağladığını, doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan, örneğin kendisi, ailesi, ortakları, diğer iştirakleri/bağlı şirketleri vasıtasıyla işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmemeyi, ettirmemeyi, ettiği veya ettirdiği takdirde de Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi’ne, her bir ihlal için ayrı ayrı #10.000# Avro (On bin Avro) meblağı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 • Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

Taraflar iş bu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

 • Yürürlük

İş bu sözleşme toplam 9 (dokuz) sayfa ve 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında [∙]tarihinde okunup aynen kabul edildikten sonra birlikte iki (2) nüsha olarak akdedilmiştir.

Bu web sitesindeki tüm içerikler yalnızca bilgi amaçlı tasarlanmıştır. Burada herhangi bir hastalığı ya da durumu teşhis, yatıştırma, tedavi veya iyileştirme amaçlanmamıştır. İşbu içerik ve/veya elektronik posta içerisinde yer alan herhangi bir bilgi tedavi amacı taşımamaktadır.

Söz konusu bilgiler, kullanıcı/elektronik posta alıcısını bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
Bir tarafta Caferağa Mah. Acar Sok. 4/2 Moda-Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık Şirketi (bu sözleşmede kısaca EĞİTİMCİ olarak anılacaktır.)
Diğer tarafta ………………………………………… adreslerinde mukim ……………………………….. (bu sözleşmede kısaca KATILIMCI olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve ŞARTLARI
Sözleşmenin konusu, EĞİTİMCİ’nin ürettiği, geliştirdiği, ortak olarak sunduğu eğitim ve gelişim projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, KATILIMCIYA verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin EĞİTİMCİ’in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
Islak imzanın yanı sıra, e-posta ile cevaplama veya online platformda ilgili linke/butona tıklama da sözleşmenin geçerli olması için yeterlidir.
3- PROJE TANIMI
EĞİTİMCİ tarafından geliştirilen, tasarlanan, üretilen, ortak olarak sunulan tüm çevrim içi ve canlı eğitim, program ve bilgi paylaşımları. (Bu sözleşmede kısaca PROJE olarak anılacaktır)
4- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
Sözleşmede tanımlanan PROJE esnasında EĞİTİMCİ tarafından KATILIMCI’ya açıklanan veya onunla paylaşılan eğitim ve gelişim ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.
5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • EĞİTİMCİ, PROJE kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi eğitim sırasında KATILIMCI’ya vermeyi taahhüt eder.
 • KATILIMCI; bu sözleşmede söz konusu edilen PROJE ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde EĞİTİMCİ’nin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • KATILIMCI, (varsa) kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI, kendileri adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışlarından EĞİTİMCİ’ye karşı öncelikle sorumludur.
 • EĞİTİMCİ tarafından temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, EĞİTİMCİ’nin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde, KATILIMCI bundan dolayı sorumlu olacaktır. KATILIMCI, bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.
 • İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile KATILIMCI, EĞİTİMCİ’nin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 • SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, EĞİTİMCİ ile PROJE’nin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

 • TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

 • UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

 1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

UNVAN: Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık
ADRES: Caferağa Mah. Acar Sok. +/2 34710 Moda-Kadıköy / İstanbul

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Vecih Tolga HANCI Eğitim-Koçluk-Danışmanlık
Adres: Caferağa Mah. Acar Sok. +/2 34710 Moda-Kadıköy / İstanbul
Eposta: info@tolgahanci.comtr

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3.  Eğer varsa ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:
TC Kimlik No:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu eğitim, danışmanlık, koçluk hizmetleri SATICI ve ALICI’nın mutabakatıyla belirlenen tarihlerde teslim edilir. Satın alınan hizmet değil bir ürünse, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde hizmet ve/veya ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, sözleşme konusu hizmet veya ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, danışmanlık, koçluk, eğitim, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.