Yönetici Koçluğu Nedir?
Orta ve üst düzey yöneticilerle yapılan bireysel bir çalışmadır. Koçluk konusu aşağıdakilerden birkaçı ya da hepsi olabilir:
– Profesyonel iş yaşamında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak,
– Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirmek,
– Ekiplerinin ve kendilerinin çalışma performanslarını arttırmak,
– Stres ve zaman yönetimi,
– Zirvede yalnızlık ve
– İş-özel yaşam dengesini sağlamak.
Yönetici Koçluğu Neler Kazandırır?
Bire bir yapılan çalışmalarda yöneticinin öncelikli ihtiyacı, karakteri, dünyayı algılama modeli, değerleri, kurumsal ve bireysel vizyonu yönetim ve iletişim becerileri incelenir. Güçlü yönlerin yanı sıra eksikler ve zayıf yönler saptanır. Sonrasında yöneticinin kişisel potansiyeli özelinde tamamen kendisine uygun bir strateji planlanarak hedefine ilerlemesi sağlanır.
Ölçülebilir sonuçları olan koçluk görüşmeleri boyunca en önemli beş kazanım şunlardır:
– Yöneticiyle beyin fırtınası şeklinde ilerleyen süreçte yaratıcılık ve iletişim konularında gelişim.
– Sonuç odaklı stratejik yaklaşım ve geleceğe yönelik planlama.
– Koçluk sürecinde kazanılıp geliştirilen tüm becerilerin, süreç sonrasında da kalıcı olması.
– Düşünsel, duygusal ve davranışsal kalıcı dönüşümler yaratmak.
– Kazanılan farkındalık ve sağlanan gelişimin iş ve özel yaşama dengeli dağılımı.
Kurumsal Koçluk Nedir?
Kurum da bir tüzel kişilik olarak, tıpkı bir birey gibi büyür ve gelişir. Değişim zamanlarında ise öngörülmeyen zorluk ve engellerle karşılaşılabilir. Bu engeller hem kurum içinde hem de kurum dışında bulunabilir. Bu gibi değişim/dönüşüm süreçlerinde;
– Kurum ve çalışanların değişim ve gelişim ihtiyaçlarının netleştirilmesi,
– Bu ihtiyaçlar doğrultusunda objektif bir yaklaşımla doğru plan ve stratejilerin belirlenmesi,
– Kurumun dönüşümünün değerleri ve vizyonuna uygun olmasının sağlanması,
– Kurumun yapısının ve çalışanların ortak bir hedef ve ülkü etrafında birleşmesi ve
– Gerçekleştirilecek dönüşümün kurum kültürüyle uyumlu ve kalıcı olması önemlidir.
Kurumsal koçluk sürecin sağlıklı işlemesini ve hem kurumun hem de çalışanlarının güçlü yönlerini ortaya çıkararak en etkili şekilde kullanmalarını sağlar.

 
İletişim, insanların hayatları boyunca nefes almaktan sonra en sık yaptığı eylemlerden biri. Bununla birlikte bu eylemi sağlıklı ve doğru şekilde gerçekleştirmek konusunda en küçük bir eğitim bile almadan, deneye yanıla… Daha doğrusu sıklıkla yanıla yanıla iletişim kuruyoruz.
Yanılmadan, sağlıklı iletişim kurduğunuz bir yaşam için ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz birkaç farklı iletişim danışmanlığı alternatifi mevcut:
Kurum İçi İletişim Danışmanlığı
Başka insanlarla bir araya gelip tüm günü geçirdiğimiz iş yerlerinde zaten zor ve karışık olan iletişim iyice karmaşıklaşıyor… Tam da bu yüzden kurum içi iletişimi yönetmek; üretim, lojistik, pazarlama ve satış departmanlarını yönetmekten çok daha önemli hale geliyor. Çünkü bu departmanların kurumunuzun verdiği tüm hizmetleri doğrudan etkileyen tek ortak noktası kurdukları iletişim.
Eğitimlerle desteklenen Kurum İçi İletişim Danışmanlığı hizmetiyle patron-yönetici, yönetici-çalışan ve farklı departmanlar arasındaki ilişkilerde tıkanıklığa yol açan nedenler tespit ediliyor, tarafların aktif katılımıyla kalıcı çözümler sağlanıyor. Doğru ve sağlıklı iletişimin bir kurum kültürü olarak kalabilmesinin temelleri atılıyor.
Kurumsal İletişim Danışmanlığı
İletişimin ölçeği büyüdükçe çok daha özenli ve dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yapılacak herhangi bir hatanın telafisi zorlaşıyor. Kurumunuzun diğer kurumlar ve en önemlisi halkla ilişkilerinin de doğru ve sağlıklı bir biçimde kurulması hem kurumsal imaj hem de servis ve hizmetlerinizin doğru şekilde aktarılması açısından çok önemli.
İletişim sektöründe 17 yıllık tecrübeye; Tony Robbins, Andy Harrington gibi isimlerle yapılan eğitim ve çalışmalardan gelen kazanımları da ekleyen V. Tolga Hancı kurumsal iletişimin zorluklarını kolayca aşmanız konusunda size ve kurumunuza benzersiz bir destek veriyor.
Marka İletişim Danışmanlığı
Her şeyden önce çok önemli bir konuyu açıklığa kavuşturalım: “Marka iletişimi” dediğimiz şey reklam değildir. Reklamı yapılacak markanın tüketiciyle kuracağı ilişkisinin temelini atmak ve devamında stratejisini oluşturmaktır ve bu yüzden de hayati öneme sahiptir. V. Tolga HANCI 17 yıllık reklamcılık kariyerinde; uluslararası markalar için hazırladığı iletişim stratejilerinde edindiği deneyimle markanızın tüketicisiyle iletişimini sağlam temeller üzerine kurmanızı sağlıyor.

 
Zaman yönetiminden stresle baş etmeye, etkin iletişimden takım olmaya ve motivasyondan liderliğe, çalışan ve yöneticilerinizin gücüne güç katan, her alanda yönetim becerilerini arttıran eğitimlerimizin en önemli özelliği; istekleriniz doğrultusunda yapılan bir ihtiyaç analizi sonrası; size, kurumunuza ve çalışanlarınıza özel olarak modüler yapıda hazırlanmasıdır.
Aşağıda; eğitim öncesinde yapacağımız görüşmeler ve analizler sonrası size özel hale getirilecek çalışmaların açıklamalarını bulabilirsiniz.
Duygusal Ustalıkla İçsel Motivasyon
Hem özel hem de profesyonel hayatımızda işlerin ters gittiği zamanlar olması kaçınılmaz. Bizim dışımızdaki koşullardan kaynaklanacak terslik, sorun ve engellerden uzak durmak olanaksız ve asıl önemli olan bu engellerle karşılaştığımızda onları nasıl karşılayacağımız ve onların üstesinden gelmek için neler yapacağımız. İşte Duygusal Ustalık eğitimi burada devreye giriyor. Hayatımızda her ne olursa olsun kendi kendimizi ve elbette ekibimizi motive tutmak elimizde.
Daimi Yüksek Performansta Liderlik
Günümüzde kurumsal dünyada çok sayıda yönetici var, gerçek liderlerin sayısı ise oldukça az. Düşünün firmanızın yöneticilerinin tamamı liderlik becerilerine sahip olsa; kazanımlarınız nasıl artardı?
Performansı düşük bir yöneticinin ekibini sağlıklı yönetmesi mümkün değildir. Daima yüksek performansta çalışanlar sadece liderlik becerilerine sahip yöneticilerle mümkündür. Daimi Yüksek Performansta Liderlik eğitimi yöneticilerinizin “stres geçirmez” olmasını sağlarken onların ekibini de doğrudan etkileyen bir sonuç yaratır: Asla vazgeçmeyen çalışanlar.
Mazeret yerine çözüm üreten çalışanlar ve yüksek performansı daimi kılan lider yöneticiler için bu eğitim bire bir.
Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin
Gerçek bir takım ruhuyla çalışan bir ekibe sahip olmak düşündüğünüzden çok daha büyük avantajlar sunar. Bir ekibin takım olmasıysa her zaman kendi kendine olabilecek bir durum değildir. Ekibi takım haline getirmek gerekir.
Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin eğitim, özenle tasarlanmış modüllerle ekipteki herkesi ortak vizyon çerçevesinde birbirini destekleyerek çalışan bir takımın ayrılmaz parçaları haline getirir. Teoriden daha çok uygulamaların ağırlıklı olduğu bu eğitim, yüzde yüz eğlenceli bir sürecin sonunda katılımcıların kendilerini, eip arkadaşlarını ve çalışma koşullarını bambaşka bir perspektiften görmelerini sağlıyor.
İletişim Sihirbazları
Kurum içi iletişimden müşteri ilişkilerine, yazılı iletişimden sunum tekniklerine kurumsal hayatımızın en önemli unsuru olan iletişim konusunda sahip olduğunuz teknikleri geliştirmeye hazır olun! Yönetici ve çalışanlarınızın; ne istediğini bilen, bunu doğru aktaran ve istediği sonuçları alabilen birer iletişim sihirbazı olmaları için etkin ve etkili iletişim becerileri bu eğitimde.
NöroSatış ile Satışta Ustalık
– NöroPazarlama konusundaki en son araştırmaların detaylarını öğrenmek satış ve pazarlama departmanlarına ne sağlar?
– Nörobilimsel teknik ve biyolojik araçlar nelerdir ve “satış sonuçlu pazarlama” için nasıl kullanılır?
– Marka Algısı, Müşteri Güveni ve İlişkileri adına “satın alma” psikolojisinde hafıza nasıl oluşur, nelerden etkilenir?
– İnsanı satın almaya doğru harekete geçiren, algımızı etkileyen gizli çevresel ipuçları nelerdir?
– Satış ve Pazarlama ekipleriniz; tüketicinin/müşterinin bilinçaltından gelen istemsiz cevaplarına dair ipuçlarını okuyarak sözlerle anlattığından çok daha fazlasını anlasa nasıl olur?
V. Toga HANCI’nın; geleneksel pazarlamadan nöro-pazarlamaya geçiş sürecinde ulusal ve uluslararası kampanya ve stratejiler üretirken edindiği deneyimlere ve NLP (Nöro-Linguistic Prgramming) bilgi teknolojilerine dayanan bu benzersiz eğitim, satış ekiplerinizin gücüne güç katacak!

 
Daha önce uPaGuru oluşumuyla tüm Türkiye’de üniversiteleri gezerek gençlerin kişisel gelişim, kariyer planlama ve özgüven konusunda yetkinliklerini artırmaları için çalışmalar yapan V. Tolga HANCI topluma ve bireylerin hayatına katkıda bulunmayı önemsiyor.
Aynı zamanda dünyaca ünlü kişisel gelişim uzmanı ve yüksek performans stratejisti Tony Robbins’in Unleash the Power Within etkinliklerinde gönüllü olarak görev alıyor ve tüm dünyadan gelen katılımcıların yaşamlarını dönüştürme süreçlerinde onlara destek oluyor.
Son 1 yıldır Anadolu Güneşi Derneği’yle lise ve üniversite öğrencilerinin kişisel gelişim konusunda bilinçlenmeleri ve daha güçlü bireyler olarak topluma ve Türkiye’ye katkı sağlamaları konusunda çalışmalar yapıyor.
Eğitim ve seminerlerin yanı sıra talep gelmesi halinde özel çalışmalar için de vakit yaratmayı önemseyen V. Tolga HANCI, bölgesel yönetimlerin de benzeri projelerinde yer almak konusunda taleplere açık.